11 - 17 juni
2023

Thema 2023 nog onbekend

(Toekomst) Ensyfair

Beste dorpsgenoten,

In de Baanbreker treft u een uitgebreide enquête aan met betrekking tot de keuze van de locatie van het Woonzorgcentrum. Zoals in die enquête staat, is er een adviescommissie samengesteld waarin alle betrokken verenigingen, waaronder Ensyfair, zijn vertegenwoordigd.

Als Ensyfair bestuur hebben wij in deze adviescommissie gezeten om de belangen van ons dorpsfeest Ensyfair te behartigen. Over de stelling dat er in Ens behoefte is aan een woonzorgcentrum hebben wij als Ensyfair geen oordeel. Daar hebben anderen zich over gebogen. Waar wij wel een oordeel over hebben, is dat het dorp Ens behoefte heeft aan Ensyfair. Zo bleek ook uit de laatste editie van afgelopen september.

Wij begrijpen dat zowel het Ensyfairterrein als het derde voetbalveld geschikte locaties zijn voor een eventueel woonzorgcentrum. Alleen, indien op het Ensyfairterrein gebouwd wordt is het terrein uiteraard niet meer geschikt als evenemententerrein. En zal er dus een nieuwe locatie voor Ensyfair moeten komen. De enige opties die vooralsnog zijn aangegeven zijn het derde voetbalveld of de ijsbaan.

Wij vinden het van groot belang dat Ensyfair kan blijven bestaan. Onze voorkeur heeft daarbij de huidige locatie als Ensyfairterrein te behouden, gezien de perfecte ligging en de beschikbare en benodigde faciliteiten. In belang van ons dorp zijn we wel bereid om mee te denken in mogelijkheden en opties. Dit wel onder voorwaarde dat in alle scenario’s de doorgang van Ensyfair gewaarborgd blijft. Wat betekent dat als er op het Ensyfairterrein gebouwd gaat worden er een minimaal gelijkwaardige locatie wordt aangewezen/uitgezocht waar ons dorpsfeest kan plaatsvinden. Een gelijkwaardige locatie wil zeggen zowel qua omvang als qua voorzieningen. Ondanks dat zulke toezeggingen wel mondeling zijn gedaan, vanuit Dorpsbelang als de Gemeente, hebben wij, ondanks verzoek, geen uitdrukkelijke schriftelijke garanties ontvangen. Wij vinden het dan ook niet juist dat deze garantie ontbreekt in de informatievoorziening naar het dorp.

De status van dit proces, zoals in deze Baanbreker staat beschreven, ziet er in onze ogen op toe om zo snel mogelijk een definitieve locatie voor het woonzorgcomplex te bepalen. Om vervolgens de volgende vraagstukken op te lossen. Zoals een eventuele toekomstige locatie van Ensyfair.

In de informatie bij de enquête ontbreekt, naar ons idee, nog belangrijke informatie voor u, als stemmer, om tot een goede keuze te komen, zoals:

  • Hoe zal het woonzorgcentrum eruit komen te zien? Hoogbouw of laagbouw;
  • Hoe past bebouwing van het Ensyfairterrein of derde voetbalveld in de verdere uitbreidingsplannen van Ens;
  • Bij eventuele bebouwing van het Ensyfairterrein is het dan gegarandeerd dat het derde voetbalveld in de toekomst niet bebouwd gaat worden, zodat deze locatie eventueel een lange termijn optie is voor onder andere Ensyfair;
  • Wat betekent eventuele bebouwing op het derde voetbalveld voor de ligging en het gebruik van het tweede voetbalveld en welk impact heeft dit op het Enserbos?

Via dit nieuwsbericht, en de ingezonden brief in de Baanbreker, willen wij benadrukken dat wij het gekozen proces niet optimaal vinden en we willen onze zorg uiten rondom de doorgang van de Ensyfair in de toekomst.

Ondanks onze zorgen gaan wij ervan uit dat iedereen in het belang van Ens zijn eigen keuze maakt. Daarbij roepen we je op om gebruik te maken van de informatieavond op 16 december om 19.00 uur in Het Roefje, om zich goed voor te laten lichten en de juiste vragen te stellen.

Met vriendelijke groet,

Bert Meijer, namens Ensyfair

Like ons!
Twitter mee!
#ensyfair
Sponsors